Wednesday, 13 August 2008

Memperingati isro' Mi'roj (Javanese Version)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh....
Wonten ing saat mniko kulo lan panjenengan sedoyo kempal ing Multiply.com mengenang kembali peristiwa ingkang besejarah ingkang dipun alami dening Kanjeng nabi, inggih puniko tepat 27 Rojab tahun setunggal welas sangking Kenabian utawi sewelas tahun sak sampunipun Kanjeng nabi kaangkat dados utusanipun Alloh, tepat malam 27 Rojab naliko Kanjeng Nabi yuswo 51 tahun piyambakipun dipun timbali dening Allah SWT dipun tindakaken sangking Masjidil Harom (Mekah) ngantos dumugi Masjidil Aqsho (Palestina) selajeng Kanjeng Nabi dipun unggahaken mawi kendaraan buroq saking Masjidil aqsho minggah dhateng langit sap pitu ngantos dumugi Sidrotul Muntaha perlu nampi perintah saking Allah SWT. Kanjeng Nabi soho umatipun dipun wajibaken sholat gangsal wekdhal. Hal menikolah ingkang dipun kenal Isro' Mi'roj, dipun dawuhaken Allah wonten Al-Quran ingkang artosipun:
"Moho Suci Allah Dzat Kang nindakake kawulane ono ing wektu bengi mulai songko Masjidil haram (Makkah) tumeko Masjidil Aqsho (Palestina) kang ingsun berkahi kiwo tengene kerono ingsun tuduhne songko tondho-tondho kekuwasaanipun sak temene Allah iku Dzat kang Moho Midanget lan Moho Mriksani" (Q.S Bani Israil: 1)
Monggo wontenipun peringtan Isro' Mi'roj saat meniko kito sambut kanti giat ningkataken amal ibadah terutami amal ibadah ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro' lan Mi'roj inggih meniko ibadah sholat gangsal wekdhal, monggo sholat meniko kito laksanaken kanti sak estu supados kito terjaga sangking sifat keji lan Munkar. Allah dawuh wonten Al-Quran ingkang artosipun: "Saktemene sholat iku biso nyegah sangking penggawe keji lan munkar" (Q.S. Al-Ankabut: 45). Kejawi sangking meniko Kanjeng Nabi ugi dawuh ingkang artosipun:
"Sholat iku dadi cagake agomo, mulo sopo wonge ngedekake sholat berarti deweke ngedekake agomo lan sing sopo wonge ninggal sholat berarti deweke ngerubuhake agomo"
Dados mekatenlah pentingipun sholat. Wonten agami Islam saget dipun umpamaken minongko dado scagak keranten saget pentingipun sampun ngantos kito ngeremehaken utawi mndhe-mendhe sholat, supados gesang kito meniko selalu diberkahi dening Allah SWT. Amiin...Kintenipun cekap semanten atur kulo, kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten...Wassalamulaikum warahmatullahi wabaraktuh.....

No comments: